MANUS

Under 2021 kommer förlaget att genomgå en förändring där vi utvidgar vår utgivning med två nya genrer. Fram till 1 oktober tar vi därför emot manus i genrerna feelgood och romance. Både historisk och contemporary. 

Vi är extra intresserade av manus som utspelar sig på höst/vinter, men självklart tar vi gärna emot varma vår och sommarmanus också. 

Har du ett manus du tror skulle passa i vår nya utgivning? Börja med att skicka in en pitch till manus@serafforlag.com. Pitchen ska vara en kort sammanfattning av handlingen och vad som utmärker just ditt manus. Om vi är nyfikna på att läsa vidare ber vi dig sedan skicka in hela manuset, men börja alltid med en pitch. 

OBS. Vi får in många pitchar. Vårt svar kan därför dröja upp till en månad. Vi har tyvärr inte heller möjlighet att lämna några personliga utlåtanden på manus vi tackar nej till.

PS, vi tar just nu inte emot fantasymanus då utgivningen där är full två år framöver.

Frågor och svar

Erbjuder ni traditionell utgivning eller hybridlösningar?
Endast traditionell utgivning. Om du själv vill ge ut din bok kan vi däremot hjälpa dig med vissa steg. Läs mer under tjänster.

Hur många titlar ger ni ut per år?
Ca 5-6 st.

Vad är ert bästa råd innan jag skickar in manuset?
Det ska vara bearbetat några varv. Ta hjälp av testläsare för att få feedback på både berättelse och språk. Sen är det förstås en klar fördel om det är i en genre vi ger ut.

Vilka genrer ger ni ut?
Just nu ligger fokus på fantasy med varma kärleksrelationer. Men från och med 2021 utvidgar vi med feelgood och romance.

Tar ni emot manus från debutanter?
Självklart! Skicka in din pitch så läser vi den mer än gärna. Alla har vi varit debutanter.

Vilken åldersgrupp riktar sig era böcker till?
Vi riktar oss till vuxna, men böckerna går att läsa från ca 15 år.