En av de sista

Första delen i serien om Ekens dotter.

Kel växer upp i en skör fredstid i en värld som styrs av kungar. Hon upptäcker att hon kan känna träden och att hon har en känsla för skogen som hennes bror saknar.

Vid Irvs fästning är det av tradition bara pojkar som lärs upp, men Kel får ändå lära sig svärdskonst och om örters helande verkan.

Hennes mors fiender, männen i de gula kapporna, letar efter henne och kommer dödligt nära. Livet är hårt för en ensam flicka bland bara män, men hon har vänner och hittar också kärleken.


”ungdomsböcker som vänder sig till alla åldrar med väsen inspirerade av nordisk folktro och grekisk mytologi” – Böcker emellan