ÅTERFUNNEN

MAGISK REALISM

Helst skulle jag vilja ställa mig upp och skrika. Jag vill inte vara med, hör ni det? Förnuftet sa åt mig att det var försent. Att det troligen varit försent långt innan jag föddes.

När farmodern dör upptäcker 19- åriga Ella att hon befinner sig mitt i en konflikt som sträcker sig långt tillbaka i tiden. De val farmodern gjort i sin ungdom har lämnat ett tomrum i fraktionen. Men Ella vill inte ta sin farmoders plats. Hon blir varse att det är fler krafter som vill bestämma över hennes liv och död.