NOVELLER

Där solen möter månen
Utsidan
Järn och aska
Sändebudet
Drömmagi
Levande död
Den fallna ängeln
Snöfall över Göteborg
Vinterdrottningen
En andra chans
Midvinterköld