Caroline Hurtig
Förläggare & författare
Gabriella P. Kjeilen
Författare & kommunikatör
Sara Dalengren
Författare & redaktör
Astrid Ahlberg
Författare & kommunikatör
Annah Nozlin
Författare
Alice Ekström
Författare